นายประกอบ สังเคราะห์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน 

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการจักสาน 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

แหอวน, ประมงพื้นบ้าน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมอปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110