นายอานนท์ ปลื้มจิตต์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำหินทราย

สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาการทำประติมากรรมหล่อหินทราย 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หินทราย, ประติมากรรมหินทราย, ประติมากรรมปูนปั้น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหัวดอน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190