นางอำนวย ปล้ำกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำดอกไม้จันทน์

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยเป็นแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำดอกไม้จันทน์

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้แห้ง, พวงหรีด, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190