นายสมพงษ สุขสวาท


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำเครื่องปั้นดินเผา

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยเป็นแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เครื่องปั้นดินเผา, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190