นางสมเดช ยวงรัมย์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว (ภาษาถิ่นเขมร อันซอมเคลอะโดง)

สาขาด้านอื่น ๆ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการประกอบอาหารพื้นบ้านการทำข้าวต้มมัดใบมะพร้าว 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การปรุงอาหาร, ข้าวต้มมัด, มะพร้าว, อาหารท้องถิ่น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:72 บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330