นางเอี่ยม นิลคร


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: แกงกล้วยดิบใส่ไก่ (ภาษาถิ่นเขมร สะลอเจ๊กดักเมือน)

สาขาด้านอื่น ๆ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการประกอบอาหารพื้นบ้าน แกงกล้วยดิบใส่ไก่ 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การปรุงอาหาร, แกง, อาหารท้องถิ่น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:88/1 บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330