นางอำไพ จันทร์งาม


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำข้าวต้มยาว หรือข้าวต้มมัดใบมะพร้าว

สาขาด้านอื่น ๆ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการประกอบอาหารพื้นบ้าน การทำข้าวต้มยาว หรือข้าวต้มมัดใบมะพร้าว

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การปรุงอาหาร, ข้าวต้มมัด, มะพร้าว, อาหารท้องถิ่น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:244 บ้านดอนแขวน หมู่ที่ 2 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330