นายจำรัส ดอนระไทย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำศาสนา

สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นผู้นำศาสนา ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ผู้นำศาสนา, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:107 บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330