นายวรรณา พรหมทองพันธ์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำทางศาสนาในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา

สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นผู้นำทางศาสนาในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ผู้นำทางศาสนา, พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:58 บ้านประชาไทย หมู่ที่ 10 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330