นายเสาร์ พูลเพิ่ม


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสานกระติบข้าวเหนียว ตะกร้า กระด้ง และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการจักสานกระติบข้าวเหนียว ตะกร้า กระด้ง และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เครื่องจักสาน, ไม้กวาดและแปรง, หัตถกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:50 บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330