นางน้ำผึ้ง เขียวนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำปลาส้ม

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำปลาส้ม

รหัสภูมิปัญญา: 8630040801002

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การปรุงอาหาร, ปลาส้ม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:23 บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260