นางหล่า ประคำนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานตับหญ้าคา

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการกรองหญ้าคา หรือ การสานตับหญ้าคา หรือ สานหญ้าคา หรือ ไพหญ้าคา

รหัสภูมิปัญญา: 8630040813001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หญ้าคา, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:19 บ้านบะดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260