นายแสงจันทร์ เสาหิน


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำว่าว

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำว่าว

รหัสภูมิปัญญา: 8630040810002

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ว่าว, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:83 บ้านบะดาวเรือง หมู่ที 10 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260