นายอินทร์ ทูลกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานตับหญ้าคา

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการกรองหญ้าคา หรือ สานตับหญ้าคา หรือ สานหญ้าคา หรือ ไพหญ้าคา

รหัสภูมิปัญญา: 8630040813001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หญ้าคา, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:30 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260