นางน้อย ตากิ่มนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอน้ำมัน ทาแผลไฟไหม้ รถล้ม และน้ำร้อนลวก

สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นหมอน้ำมัน ทาแผลไฟไหม้ รถล้ม และน้ำร้อนลวก

รหัสภูมิปัญญา: 8630040814001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การแพทย์แผนไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:104 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่14 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260