นางสาวบัวรอง ปานนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทอเสื่อจากต้นกก ซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วไป 

รหัสภูมิปัญญา: 8630040802001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เสื่อ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:42 บ้านตากิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260