นายเกรียงไกร หลอดสันเทียะ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอเป่าตะพ่าน และหมอผี

สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นหมอเป่าตะพ่าน และหมอผี

รหัสภูมิปัญญา: 8630040803001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หมอผี, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:184 บ้านห้วยไห หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260