นายมั่ง โนนขุนทด


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห 

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการสานแห

รหัสภูมิปัญญา: 8630040804002 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

แหอวน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:23 บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260