นายสี มวลชัยภูมิ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอตำราดูดวง และหมอยกศาลพระภูมิ

สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นหมอหมอตำราดูดวง และหมอยกศาลพระภูมิ

รหัสภูมิปัญญา: 8630040805002

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

พระภูมิ, ศาลพระภูมิ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:25 บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260