นายไพศาล แข็งการ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมทองม้วน

สาขาด้านอื่น ๆ (ด้านอาหารและขนมไทย): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการทำขนมทองม้วน

รหัสภูมิปัญญา: 8630040807001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขนม, ขนมทองม้วน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:107 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260