นายสวาย จงนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำด้ามจอบ ด้ามเสียม ด้ามมีด และไม้ตีพริก

สาขาเกษตรกรรม: ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำด้ามจอบ ด้ามเสียม ด้ามมีด และไม้ตีพริก

รหัสภูมิปัญญา: 8630040808001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

จอบ, เสียม, มีด, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:21 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260