นางบัวลี คิดนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน (กระชังใส่ปลา แบบถุงตาข่าย)

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการจักสาน (การสานกระชังใส่ปลา แบบถุงตาข่าย)

รหัสภูมิปัญญา: 8630040809002

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

กระชัง, เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, ประมงพื้นบ้าน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:22 บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260