นายสุทิน ปรอยกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ประติมากรรมหล่อหินทราย

สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาประเภทประติมากรรมหล่อหินทราย โดยได้คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย ช้างแบกถุงเงินเป็นคนแรก

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

คู่สมรส: นางประทีป ปรอยกระโทก

บุตร: จำนวน 2 คน

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หินทราย, ประติมากรรมหินทราย, ประติมากรรมปูนปั้น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:99 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190