นายเนียง ปลอดกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห 

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการสานแห 

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 2 พฤศจิกายน 2501

คู่สมรส: นางแตงอ่อน ปลอดกระโทก

บุตร: จำนวน 2 คน

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

แหอวน, เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, ประมงพื้นบ้าน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:136 บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190