นางสุพิศ บัวกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การร้อยมาลัย

สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการร้อยมาลัย

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 18 พฤษภาคม 2518

คู่สมรส: นายไสว บัวกระโทก

บุตร: จำนวน 2 คน

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

มาลัย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:56 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190