นายสายัณห์ แพทย์จะโป๊ะ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย

สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาประเภทผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย 

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504

คู่สมรส: นางเรไร แพทย์จะโป๊ะ

บุตร: จำนวน 1 คน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

หินทราย, ประติมากรรมหินทราย, ประติมากรรมปูนปั้น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:44 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190