นายจุล ฝากระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ยาสมุนไพร

สาขาการแพทย์แผนไทย: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านยาสมุนไพร 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

สมุนไพร, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:28 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190