นายเชิด หน่อยกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช

สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการขับร้องเพลงโคราช 

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: 2487

คู่สมรส: นางชุ่ม หน่อยกระโทก

บุตร: จำนวน 2 คน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เพลงโคราช, เพลงพื้นเมืองไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:43 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190