นางเหลือบ ปลอดกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช

สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการขับร้องเพลงโคราช 

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: 2482

คู่สมรส: นายทิม ปลอดกระโทก

บุตร: จำนวน 8 คน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เพลงโคราช, เพลงพื้นเมืองไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:38 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190