นายไพโรจน์ เฟื่องวานิชตระกูล


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมจีน

สาขาด้านอื่น ๆ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการทำขนมจีน

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2521 

คู่สมรส: นางเรไล เฟื่องวานิชตระกูล

บุตร: จำนวน 2 คน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขนมจีน, อาหารท้องถิ่น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:54 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190