นายคง ฝ่ายกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ไร่นาสวนผสม 

สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านไร่นาสวนผสม 

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2503

คู่สมรส: นางสุทิน ฝ่ายกระโทก

บุตร: จำนวน 3 คน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เกษตรกรรมแบบผสมผสาน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:109 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190