พระอธิการสุเนตร (อุทาโน) บ้านกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศาสนา

สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านศาสนา

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ศาสนา, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:103 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190