นางออน ฉิมหาชาติ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอผ้าไหม

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทอผ้าไหม

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ไหม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:62 บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230