พระครูธรรมจักรเสมารักษ์


รายละเอียด

ประวัติ

- เจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เกียรติยศ

- ปี พ.ศ. 2564 ได้รับการยกย่องเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทย จากสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

สงฆ์, นักอนุรักษ์นิยม, การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม, ศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:วัดธรรมจักรเสมาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170