นายทองสุข ชำนาญไพร


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: หมอทำขวัญนาค

สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านหมอทำขวัญนาค

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2516

การศึกษา:

- จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

 

ผู้แต่ง

การบวช, ขวัญและการทำขวัญ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:99 บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230