นายทวี วันสีวงษ์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอทำขวัญนาค และบายศรีสู่ขวัญงานมงคลต่าง ๆ

สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านหมอทำขวัญนาค และบายศรีสู่ขวัญงานมงคลต่าง ๆ

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: พ.ศ. 2495

การศึกษา:

- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การบวช, ขวัญและการทำขวัญ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:46 บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 7 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230