นายเฉียบ โกรัมย์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการจักสานชะลอม ใบพัด กระด้ง หวด มวยนึ่งข้าวเหนียว ข้อง และสุ่มด้กปลา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เครื่องจักสาน, ประมงพื้นบ้าน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:244 บ้านดอนแขวน หมู่ที่ 2 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330