นายวิมาญ ญาติกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ผู้นำทางศาสนา 

สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นผู้นำศาสนาในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2519

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ผู้นำทางศาสนา, พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:89 หมู่ที่ 3 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250