นางสมใจ โกรพิมาย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย

สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการนวดแผนไทย

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การแพทย์แผนไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:342 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250