นางสุถาวร ดำรงสันติภาพ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ริบบริ้นเหรียญโปรยทาน

สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาด้านการทำริบบริ้นเหรียญโปรยทาน

รหัสภูมิปัญญา: 8630040816002

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ของที่ระลึก, พิธีศพ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:110 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260