ที่พักสงฆ์ป่าโคกตอง


รายละเอียด

ประวัติ

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2565 สังกัดมหานิกาย

ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ที่พักสงฆ์, วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270