รองอำมาตย์เอกหลวงศรีพลรัตน์ (ยะฟะระ เกตุเลขา)


รายละเอียด

ประวัติ 

- พ.ศ. 2451 เป็นนายอำเภอปักธงไชย มณฑลนครราชสีมา คนแรก โดยเมืองปักธงไชย ถูกยุบลงเป็น อำเภอ โดย พระศรีพลรัตน์ (ยะฟะระ เกตุเลขา) ชาวไทยมุสลิม เป็นนายอำเภอปักธงไชย คนแรก และได้รับพระราชทานนามสกุล ว่า "เกตุเลขา" (Ketulekha)

เครื่องราชอิศริยาภรณ์

- 12 ก.พ. 2460 ช้างเผือกชั้นที่ 5 ภูษราภรณ์ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้ากระทรวง ส่งเครื่องราชอิศริยาภรณ์ไปพระราชทาน กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

นายอำเภอ