เกตุเลขา


รายละเอียด

      โดยที่ หลวงศรีพลรัตน์ (ยะฟะระ) นายอำเภอปักธงไชย มณฑลนครราชสีมา ได้ขอรับพระราชทานนามสกุล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขนานนามสกุลพระราชทานแก่ผู้ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานนามสกุล เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2457 ครั้งที่ 20 ว่า "เกตุเลขา" เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Ketulekha" จึงถึอได้ว่าท่านเป็นต้นสกุลนี้

หัวเรื่อง

นามสกุลพระราชทาน

หมวดหมู่

นามสกุลชาวโคราช

คำสำคัญ

นามสกุล, นามสกุลพระราชทาน