จันทรทรัพย์


รายละเอียด

      โดยที่ นายร้อยโทสิน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรนครราชสีมา ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อนายสรรค์มรรคา (ทรัพย์) ได้ขอรับพระราชทานนามสกุล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขนานนามสกุลพระราชทานแก่ผู้ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานนามสกุล ว่า "จันทรทรัพย์" เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Chandradrabya" จึงถึอได้ว่าท่านเป็นต้นสกุลนี้  

หัวเรื่อง

นามสกุลพระราชทาน

หมวดหมู่

นามสกุลชาวโคราช

คำสำคัญ

นามสกุล, นามสกุลพระราชทาน