จุลกะเศียน


รายละเอียด

      โดยที่ นายร้อยตำรวจตรีหยง  กองตำรวจภูะณจังหวัดนครราชสีมา  ปู่ทวดชื่อเซียน  ปู่ชื่อจ้อย ได้ขอรับพระราชทานนามสกุล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขนานนามสกุลพระราชทานแก่ผู้ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานนามสกุล ว่า "จุลกะเศียน" เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Chunlakasyena" จึงถึอได้ว่าท่านเป็นต้นสกุลนี้

หัวเรื่อง

นามสกุลพระราชทาน

หมวดหมู่

นามสกุลชาวโคราช

คำสำคัญ

นามสกุล, นามสกุลพระราชทาน