จุลมิน


รายละเอียด

      โดยที่ นายร้อยตำรวจตรีอินทร์ กองตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา และนายพรหมบิดา ปู่ชื่อน้อย ได้ขอรับพระราชทานนามสกุล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขนานนามสกุลพระราชทานแก่ผู้ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานนามสกุล ว่า "จุลมิน" เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Chulamin" จึงถึอได้ว่าท่านเป็นต้นสกุลนี้

หัวเรื่อง

นามสกุลพระราชทาน

หมวดหมู่

นามสกุลชาวโคราช

คำสำคัญ

นามสกุล, นามสกุลพระราชทาน