ตัณฑวรรธนะ


รายละเอียด

      โดยที่ หลวงเจริญราชกิจ (ตันเทียนเฮี้ยง) กรมการพิเศษจังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อพระเจริญราชกิจ (ตัณซื้อ) แส้ตัน ได้ขอรับพระราชทานนามสกุล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขนานนามสกุลพระราชทานแก่ผู้ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานนามสกุล ว่า "ตัณฑวรรธนะ" เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Tandavardhana" จึงถึอได้ว่าท่านเป็นต้นสกุลนี้

หัวเรื่อง

นามสกุลพระราชทาน

หมวดหมู่

นามสกุลชาวโคราช

คำสำคัญ

นามสกุล, นามสกุลพระราชทาน