วัดป่าคีรีวัลลิ์


รายละเอียด

ประวัติ

       สังกัดคณะธรรมยุต

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, ธรรมยุติกนิกาย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230