ที่พักสงฆ์ป่าช้าพลับพลา


รายละเอียด

ประวัติ

     สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระจวนเป็นประธานที่พักสงฆ์องค์แรก ที่พักสงฆ์ป่าช้าพลับพลา หรือ วัดป่าช้าพลับพลา เดิมเป็นเพียงแค่ป้าช้าแต่ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่ง ได้เดินมาจนถึงที่ตรงนี้ เมื่อท่านเห็นว่าเหมาะที่จะสร้างเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้ทำการสร้างที่พักสงฆ์แห่งนี้ขึ้น หลังจากนั้นก็เริ่มมีพระเข้ามาบวชอยู่ที่วัด และมีภิษุณีเข้ามาอยู่จนถึงปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระจวน พ.ศ. 2524

2. พระครูสมุห์สุเนตร วรธมฺโม นามสกุล หว่านกระโทก พ.ศ. 2537- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 15 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  2. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  3. วัดป่าช้าพลับพลา. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2556, จาก http://chancelcemetery.circlecamp.com/index.php?page=home&language=th