วัดบุเขว้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 สังกัดมหานิกาย โดยแม่เทศ พ่อแดง แม่คลี่ เชิดสูงเนิน ได้มอบที่ดินให้ก่อสร้างวัดและโรงเรียน จำนวน 17 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแบ่งให้ก่อสร้างโรงเรียนบ้านบุเขว้า 8 ไร่ 2 งาน และสร้างวัดบุเขว้า 8 ไร่ 2 งาน ในปี พ.ศ. 2514 ได้เริ่มทำการก่อสร้างวัดพร้อมทั้งได้จดทะเบียนตั้งวัดโดยสมบูรณ์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 กำหนดเขตวิสุงคามสีมา ความกว้าง 20 เมตร ความยาว 80 เมตร ลักษณะวัด พัทธสีมา ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. หลวงพ่อบุญ ปุญฺญกาโม พ.ศ. 2515-2516 2. พระอธิการสวาสดิ์ สนฺตจิตฺโต พ.ศ. 2517-2518 3. พระบุญเพชร สุชีโว พ.ศ. 2519-2520 4. พระอธิการสวาสดิ์ สนฺตจิตฺโต พ.ศ. 2521-2544 5. พระอธิการเฉลา วิสารโท พ.ศ. 2528-2536 6. พระอาจารย์ธงชัย คุณธมฺโม พ.ศ. 2545-2550 7. พระอธิการบุญชัย สุตธมฺโม พ.ศ. 2550 8. พระอธิการบุญชัย สุตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. ประวัติวัดบุเขว้า. ค้นจาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นจาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560